סקרים אנרגטיים וחוות דעת הנדסיות

חברתנו מתמחה בביצוע סקרים המיועדים להמליץ לארגון / מפעל איך לחסוך בעלויות האנרגיה
בעיקר בגובה התשלומים לחברת החשמל.
באמצעות סקרים אלה מאתרים את הנקודות הפחות יעילות בצריכת האנרגיה של ארגון כאשר התוצאה הסופית היא אוסף של המלצות שיישומן יביא הרבה להקטנת הסכומים שמשולמים לחברת החשמל.
משרדנו ביצע סקרים כאלה הן בארגונים פיננסים, רשויות מקומיות וגם בתעשייה.
התוצאות היו חיסכון של עד 30% בתשלומים לחברת החשמל לאחר יישום ההמלצות של הסקרים.