ייעוץ חשמל ותקשורת לתוכניות מתאר

תהליך קדם תכנון שבו נקבעים הכללים ודרכי ההזנה העתידיים של האזור הכלול בתוכנית המתאר או בקיצור פנייה העתידיים של העיר. קביעת פרוזדורי בטיחות למעבר קוי חשמל ותקשורת מיקום, כמות וגודל תחנות טרנספורמציה. קביעת תוואים עקרוניים של תשתיות חשמל, תקשורת, תאורת רחובות וטל"כ.

פרוייקטים נבחרים

פרוייקט 1- שכונת נווה מנחם (באר שבע) 

שכונה חדשה בבאר שבע. למעלה מ 2000 יח"ד