התמחות בתכנון חדרי שרתים ואתרי גיבוי

תכנון מערכת חשמל ותשתיות לתקשורת במטרה לשמור על שרידות ליבת המחשוב על פי תקן TIA-492) TIER) תוך התאמת מתקנים קיימים לתקני השרידות הנ"ל תוך כדי תכנון העבודות תשתית להמשכיות כמעט מוחלטת של פעילות חדר השרתים.