הנדסת חשמל ומערכות משולבות / תמ"א 38


תכנון הנדסי :

  • תכנון חשמל ותקשורת לבנייני מגורים
  • תמ"א 38
  • סקרי תיכון
  • חקר התכנות
  • תוכניות מפורטות
  • מפרטים טכניים לביצוע
  • מפרטים טכניים לרכש
  • כתבי כמויות
  • בדיקות גמר לפני הפעלה

- הכנת ספרות הפעלה ואחזקה למכונות ומתקנים תעשייתיים .

- ניהול ופיקוח פרוייקטים.

- שילוב מספר גורמים הנדסיים ותאום תוכניות.

- התאמת תוכניות של יועצי חו"ל לתקנים בישראל.

-  יעוץ ולווי מקצועי ברמה גבוה החל משלב בדיקת הרעיון.