הכנת ספרות הפעלה ואחזקה למכונות ומתקנים תעשייתיים . ניהול ופיקוח פרוייקטים. שילוב מספר גורמים הנדסיים ותאום תוכניות. התאמת תוכניות של יועצי חו"ל לתקנים בישראל. יעוץ ולווי מקצועי ברמה גבוה החל משלב בדיקת הרעיון

קרא עוד

תכנון הנדסי של תשתיות חשמל, תקשורת ותאורה

קרא עוד

תהליך קדם תכנון שבו נקבעים הכללים ודרכי ההזנה העתידיים של האזור הכלול בתוכנית המתאר או בקיצור פנייה העתידיים של העיר. קביעת פרוזדורי בטיחות למעבר קוי חשמל ותקשורת מיקום, כמות וגודל תחנות טרנספורמציה. קביעת תוואים עקרוניים של תשתיות חשמל, תקשורת, תאורת רחובות וטל"כ.

קרא עוד

ביצוע בדיקות מוסמכות למתקני חשמל ללא הגבלת גודל. הבדיקות מבוצעות ע"י מהנדס חשמל בעל רשיון "חשמלאי בודק סוג 3" בעל ותק ונסיון רב (משנת 1987)

קרא עוד

חברתנו מתמחה בביצוע סקרים המיועדים להמליץ לארגון / מפעל איך לחסוך בעלויות האנרגיה בעיקר בגובה התשלומים לחברת החשמל. באמצעות סקרים אלה מאתרים את הנקודות הפחות יעילות בצריכת האנרגיה של ארגון כאשר התוצאה הסופית היא אוסף של המלצות שיישומן יביא הרבה להקטנת הסכומים שמשולמים לחברת החשמל.

קרא עוד

תכנון מערכת חשמל ותשתיות לתקשורת במטרה לשמור על שרידות ליבת המחשוב על פי תקן TIA-492) TIER) תוך התאמת מתקנים קיימים לתקני השרידות הנ"ל תוך כדי תכנון העבודות תשתית להמשכיות כמעט מוחלטת של פעילות חדר השרתים.

קרא עוד

אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ תיעוד ושימור ידע טכני מעשי טכנולוגיה חדשנית ששוכללה על-ידנו ומאפשרת תיעוד ושימור ידע טכני מעשי.

קרא עוד

תהליך של פקוח ומעקב חיצוני בלתי תלוי על ביצוע מדיניות האחזקה של הארגון. לימוד נוהלי האחזקה שנקבעו, בדיקתם מול המלצות היצרן במידת הצורך. קביעת לוחות זמנים לביצוע מעקבים וביקורות. הכנת דוחות לקובעי המדיניות תוך הקפדה על יישום ההמלצות. סיכומים שנתיים.

קרא עוד